دهکده حقوقی سفید (دهکده تخصص)

نمود تخصص در حوزه حقوق، از اهداف عالیه ماستنمونه شرط داوری

شهر داوری
1- نمونه شرط داوری برای داوری های داخلی
در مواردی که طرفین قصد دارند به هنگام اختلاف در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به شهر داوری دهکده سفید مراجعه نمایند، می توانند از متن ذیل به عنوان "نمونه شرط داوری داخلی" استفاده نمایند.
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد ( یا رابطه حقوقی) و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به شهرداوری دهکده سفید ارجاع می گردد. شهرداوری بر اساس آیین نامه رسیدگی مربوطه و قوانین موضوعه کشور داورانی را جهت رسیدگی انتخاب و اختلاف مورد نظر به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل می گردد.

2- نمونه شرط داوری برای داوری های تجاری بین المللی
در مواردی که طرفین قصد دارند به هنگام اختلاف در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به شهر داوری دهکده سفید مراجعه نمایند، و در صورتیکه داوری آنها مطابق ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 ، بین المللی باشد می توانند از متن ذیل به عنوان "نمونه شرط داوری بین المللی" استفاده نمایند.
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به شهرداوری دهکده سفید ارجاع می گردد. شهرداوری بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و آیین نامه رسیدگی مربوطه در شهر داوری و سایر قوانین موضوعه کشور،داورانی را جهت رسیدگی انتخاب و اختلاف مورد نظر به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل می گردد.

تلگرام
  • تلفن ۵ رقمی :

    051 31601

  • آدرس :

    مشهد، بلوار فردوسی، حاشیه میدان استقلال پلاک 373

  • خبرنامه پیامکی :

    ۳۰۰۰32

۱۳۹۵ © تمامی حقوق این سایت متعلق به دهکده سفید می باشد و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.