توصيه‌هاي مهم

1- قبل از ثبت نام، نرم افزار ایمو را از اینجا دانلود و نصب نمایید.

2- اطلاعات خواسته شده را به صورت دقیق وارد نمایید.

3- در ادامه روز و ساعت مشاوره را انتخاب نمایید، تا 30 دقیقه زمان انتخاب شده جهت تکمیل ثبت نام رزرو می باشد، پس از این زمان در صورت عدم تکمیل اطلاعات این تاریخ آزاد خواهد شد.

4- جهت بهره مندی از مشاوره تصویری آنلاین، می بایست از اینترنت پر سرعت و حتماً از هدفون استفاده نمایید.

5- به هنگام مشاوره رعایت شئونات اسلامی الزامیست، در صورت عدم رعایت، تماس قطع خواهد شد.

6- پس از پرداخت وجه از طریق درگاه بانک به هیچ وجه امکان کنسل نمودن مشاوره وجود ندارد لذا حتما در انتخاب روز و زمان مشاوره دقت نمایید و زمانی را انتخاب نمایید که امکان بهره مندی از مشاوره برای شما وجود دارد.

7- در صورت عدم حضور در ساعت مقرر، مشاوره کنسل خواهد شد و موسسه هیچ تعهدی در باز پرداخت مبلغ واریزی نخواهد داشت

طراحی و اجرا: واحد انفورماتیک دهکده سفید